Paccom ký kết Thỏa thuận hợp tác với Công ty Dow - Singapore

         Theo thỏa thuận, công ty với Công ty Dow - Singapore sẽ cung cấp thiết bị lọc nước và các dịch vụ có liên quan để cải thiện điều kiện tiếp cận nước sạch cho một số địa phương có nhu cầu tại Việt Nam. Trong năm 2015, hai bên sẽ phối hợp trao tặng thiết bị lọc nước cho 2 hoặc 3 địa phương có nhu cầu tại Việt Nam.  

         

          Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Trưởng ban PACCOM cảm ơn với Công ty Dow – Singapore đã tạo điều kiện cho người dân tại một số địa phương tại Việt Nam được tiếp cận nước sạch và mong muốn Công ty sẽ có nhiều hoạt động nhân đạo tại Việt Nam trong thời gian tới.(N2T. vietpeace)

Additional information