Tổng kết Công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2014.

         

         Đồng chủ trì Hội nghị có ông Hồ Xuân Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp; ông Phan Anh Sơn, Giám đốc Ban điều phối viện trợ nhân dân thuộc Liên hiệp. Tham dự Hội nghị còn có 120 đại biểu từ các cơ quan đầu mối quản lý về công tác phi chính phủ nước ngoài của các Bộ, ngành và địa phương.
 
           Theo báo cáo của Ủy ban, trong năm 2014, mặc dù tình hình thế giới có tác động nhiều đến hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, song công tác của Ủy ban vẫn đạt được những thành quả nhất định. Giá trị viện trợ của các tổ chức PCPNN dành cho Việt Nam vẫn duy trì trên 300 triệu USD và số lượng các tổ chức PCPNN hoạt động tại Việt Nam tiếp tục tăng.
 
        Ủy ban đã có những thay đổi mạnh mẽ về phương thức vận động viện trợ PCPNN như trực tiếp đi vận động tại trụ sở của các cơ quan ra quyết định về viện trợ, Đại sứ quán, cơ quan của Liên hợp quốc, cơ quan hợp tác phát triển, doanh nghiệp; chủ động kết nối các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với đối tác Việt Nam; tổ chức các hội thảo xúc tiến vận động viện trợ; hoàn thành bộ công cụ về thủ tục hành chính bằng 5 ngôn ngữ.
 
      Theo ông Đôn Tuấn Phong, các tổ chức PCPNN đang dần chuyển hướng từ viện trợ nhân đạo như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp thiết bị sang viện trợ phát triển. Về lĩnh vực viện trợ, các tổ chức PCPNN tập trung hơn vào môi trường, biến đổi khí hậu, xây dựng năng lực và vận động chính sách.
 
      Trong năm 2015, Ủy ban sẽ tiếp tục hỗ trợ hành chính, kỹ thuật và pháp lý cho các tổ chức PCPNN; đa dạng hóa phương thức, thúc đẩy quan hệ với các đối tác; đẩy mạnh kết nối, thông tin tuyên truyền, công tác nghiên cứu, tham mưu chính sách; tăng cường đào tạo, tập huấn cho các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức PCPNN...
 
      Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Hồ Xuân Sơn cho biết: năm 2015, Ủy ban sẽ vào cuộc mạnh mẽ hơn, đẩy mạnh công tác quản lý cũng như vận động để phát huy vai trò hiệu quả của công tác PCPNN. Ông Sơn mong muốn các bên liên quan tăng cần cường chủ động, sáng tạo để các tổ chức PCPNN không chỉ hỗ trợ nhân đạo cho Việt Nam mà còn là kênh tuyên truyền đối ngoại về hình ảnh của Việt Nam ra thế giới.

(Nguồn: VUFO)

 

Additional information