Bài viết

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CAMPUCHIA TỈNH ĐẮK LẮK GIAO BAN CÁC CẤP HỘI LẦN THỨ 3 NĂM 2020

Vừa qua, tại huyện Buôn Đôn, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị Giao ban các cấp Hội lần thứ 3 năm 2020 nhằm đánh giá kết hoạt động công tác của các cấp Hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.


Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nhiều của dịch bệnh Covid–19, nhưng các cấp Hội đã triển khai hoạt động Hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, các cấp Hội đã phối hợp với chính quyền các cấp và các đơn vị có liên quan lồng ghép tổ chức được 420 buổi tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại, tuyên truyền về mối quan hệ Việt Nam – Campuchia, về công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia, các Hiệp ước, hiệp định, tuyên bố chung giữa hai nước và các văn bản có liên quan, thu hút hơn 15.000 lượt người tham gia.

Qua công tác tuyên truyền, cán bộ, hội viên và nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới đã tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, hoà bình, hữu nghị. Bên cạnh đó, Liên Chi hội Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hỗ trợ các đồn cảnh sát bảo vệ biên giới của Campuchia về lương thực, thực phẩm với tổng trị giá 40 triệu đồng; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, vật tư y tế cho lực lượng vũ trang tỉnh Moldukiri (Campuchia) phòng chống dịch Covid-19 trị giá 854 triệu đồng; vận động cán bộ, hội viên xây dựng quỹ được hơn 160 triệu đồng để cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, các cấp Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đắk Lắk xác định sẽ tiếp tục tuyên truyền đến hội viên và nhân dân nắm vững quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối nội, đối ngoại; tăng cường công tác kết nghĩa giữa hai bên biên giới; thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên phòng, góp phần giữ gìn và phát huy mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Moldukiri.

Quốc An - https://daklak.gov.vn/

Additional information