HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CAMPUCHIA TỈNH ĐẮK LẮK GIAO BAN CÁC CẤP HỘI LẦN THỨ 3 NĂM 2020

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CAMPUCHIA TỈNH ĐẮK LẮK GIAO BAN CÁC CẤP HỘI LẦN THỨ 3 NĂM 2020

Vừa qua, tại huyện Buôn Đôn, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị Giao ban các cấp Hội lần thứ 3 năm 2020 nhằm đánh giá kết hoạt động công tác của các...

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ HỢP TÁC CÔNG TƯ (PPP) TRONG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ HỢP TÁC CÔNG TƯ (PPP) TRONG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG

Ngày 19/6, tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Hội thảo quốc tế về hợp tác công tư (PPP) trong hoạt động khuyến nông. Hội thảo có sự tham gia của các đại...

78 TỔ CHỨC PCPNN ĐÁNH GIÁ CAO BIỆN PHÁP CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA VIỆT NAM VÀ SẴN SÀNG HỖ TRỢ VIỆT NAM…

(29/04/2020)

78 TỔ CHỨC PCPNN ĐÁNH GIÁ CAO BIỆN PHÁP CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA VIỆT NAM VÀ SẴN SÀNG HỖ TRỢ VIỆT NAM VƯỢT ĐẠI DỊCH

  78 tổ chức gồm 77 tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) và Trung tâm Dữ liệu PCPNN đã gửi thư tới lãnh đạo Việt Nam và các cơ quan liên quan bày tỏ sự biết ơn, đánh giá cao và ủng hộ các biện pháp chống dịch hiệu quả và chính sách đúng đắn của Chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19 Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tham dự Hội nghị Quốc tế lần thứ...

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM VÀ TIẾT KIỆM TRONG NGOẠI GIAO

(19/05/2020)

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM VÀ TIẾT KIỆM TRONG NGOẠI GIAO

  Tháng Năm nhớ Bác, thiết thực hơn cả là ôn lại và suy ngẫm sâu sắc hơn về tư tưởng của Người qua những lời dạy và quan trọng hơn, qua chính cả cuộc đời giản dị, thanh cao và giàu nhân văn của Người. Bác Hồ nói chuyện tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ ba tại trụ sở Bộ Ngoại giao (từ 16/12/1963 đến 16/1/1964) Tiết kiệm là một trong những đức tính cao cả của Bác mà chúng ta...

Additional information